Agentura V, s.r.o. realitní kancelář v Praze 6, specialista na sklady, kanceláře, komerční pozemkyAgentura V, s.r.o. - realitní kancelář v Praze 6

reality@agentura-v.cz                         604 649 997

 

 

Odkazy na zákony ČR

 

 

Na tomto místě byly původně zařazeny nejdůležitější zákony, které se týkaly podnikání, stavebnictví a nemovitostí.

Byl zde živnostenský zákon, obchodní a občanský zákoník, stavební zákon a další právní normy.

Vývoj zákonů je však tak překotný, že udržování jejich aktuálnosti překročilo naše možnosti a míru zodpovědnosti za to, že si někdo z těchto stránek stáhne neaktuální verzi zákonných norem.

( posuďte sami níže )

 

Proto jsme na tomto místě ponechali jen odkazy na veřejné zdroje.

Business.center.cz

 Zákony-online.cz

Zákony na portálu veřejné správy

Smlouva ( překonaná ) o Ústavě pro Evropu

 

 

 

 

Zákony jsou jasné a srozumitelné pro všechny ( ??? )

Živnostenský zákon - Zákon č. 455/1991 Sb.

( převzato z příručky ČKAIT - září 2008 - úvod, str.8 ).

 

Dne l. července 2008 nabyl účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Živnostenský zákon byl do této doby více než lOOx novelizován, zásadní systémové změny byly přitom obsahem pouze několika novel.

Zbývající novely byly důsledkem přijetí jiných zákonných úprav. Novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 130/2008 Sb. svým obsahem patří do první kategorie, neboť obsahuje řadu systémových změn.

 

PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA ( str.15 - příručky )

č. 455/1991 Sb. ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č.Takto se nafukuje knihovna s živnostenským zákonem 231/1992 Sb, zákona č. 591/1992 Sb, zákona č. 273/1993 Sb, zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb, zákona č. 42/1994 Sb, zákona č. 136/1994 Sb, zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb, zákona č. 286/1995 Sb, zákona č. 94/1996 Sb, zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb, zákona č. 19/1997 Sb, zákona č. 49/1997 Sb, zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb, zákona č. 217/1997 Sb, zákona č. 280/1997 Sb, zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb, zákona č. 157/1998 Sb, zákona č. 167/1998 Sb, zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb, zákona č. 358/1999 Sb, zákona č. 360/1999 Sb, zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb, zákona č. 29/2000 Sb, zákona č. 121/2000 Sb, zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb, zákona č. 124/2000 Sb, zákona č. 149/2000 Sb, zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb, zákona č. 159/2000 Sb, zákona č. 247/2000 Sb, zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb„ zákona č. 309/2000 Sb, zákona č. 362/2000 Sb, zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb, zákona č. 61/2001 Sb, zákona č. 100/2001 Sb, zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb, zákona č. 256/2001 Sb, zákona č. 274/2001 Sb, zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb, zákona č. 174/2002 Sb, zákona č. 86/2002 Sb, zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb, zákona č. 119/2002 Sb, zákona č. 320/2002 Sb, nálezu Ústavního soudu č. 476/2002 Sb, zákona č. 88/2003 Sb, zákona č. 130/2003 Sb, zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb, zákona č. 228/2003 Sb, zákona č. 274/2003 Sb. zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb, zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb. (úplné znění), zákona č. 374/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb, zákona č. 127/2005 Sb, zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb, zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb, zákona č. 212/2006 Sb, zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb, zákona č. 315/2006 Sb, zákona č. 160/2007 Sb, zákona č. 269/2007 Sb, zákona č. 270/2007 Sb, zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., a zákona č. 254/2008 Sb.

(pracovní, neautorizované znění)

Opravdu, zákony jsou jasné a srozumitelné pro všechny

 

 

NAŠE POPTÁVKY                    NOVINKY V NABÍDCE