Agentura V, s.r.o. realitní kancelář v Praze 6, specialista na sklady, kanceláře, komerční pozemkyAgentura V, s.r.o. - realitní kancelář v Praze 6

reality@agentura-v.cz                         604 649 997

 

Smlouva o Ústavě pro Evropu

CIG 87/2/04 REV 2   CS

 

 

Úvod k EU    Obsah ústavy    Preambule    Část  I    Část  II    Část  III    Část  IV    Konsolidované znění

 

Dne 12.ledna 2005 vyslovil Evropský parlament souhlas s evropskou ústavou (resp. schválil zprávu o Smlouvě o Ústavě pro Evropu vypracovanou poslanci Corbettem a de Vigem, ve které se tito vyslovili pro schválení ústavy) v poměru 500 hlasů pro, 137 proti a 40 abstencí. Ústavní smlouva vstoupí v platnost až po ratifikaci ve všech 25 členských zemích EU.

"Euroústavu" si můžete stáhnout www.euroskop.cz. Zde najdete také protokoly a přílohy, které jsou nedílnou součástí ústavní smlouvy, spolu s oficiálními doprovodnými a vysvětlujícími texty.

Euroústavu jsme převedli z formátu PDF do formátu HTML. Počet stran se podařilo snížit na méně než třetinu beze změny obsahu.

 

Euroústavu jsme rozdělili do pěti částí :

OBSAH Ústavy

PREAMBULE

ČÁST  I

ČÁST  II

ČÁST  III

ČÁST  IV

Základní informace o Evropské unii

 

EU má pět institucí, z nichž každá má svou konkrétní úlohu:

Evropský parlament (volený národy členských států)

Rada Evropské unie (zastupuje vlády členských států)

Evropská komise (hnací síla a výkonný orgán)

Soudní dvůr (zajišťuje soulad se zákonem)

Účetní dvůr (kontroluje řádnou a zákonnou správu rozpočtu EU).

 

Evropské instituce doplňuje pět dalších důležitých orgánů:

Evropský hospodářský a sociální výbor (vyjadřuje názory organizované občanské společnosti na hospodářské a sociální aspekty)

Výbor regionů (vyjadřuje názory regionálních a místních orgánů)

Evropská centrální banka (odpovídá za měnovou politiku a euro)

Evropský ombudsman (řeší stížnosti občanů na instituce nebo orgány EU)

Evropská investiční banka (pomáhá dosahovat cílů EU financováním investičních projektů)

Systém doplňuje řada agentur a dalších orgánů.

 

Členské země Evropské Unie

Název     Hlavní město     Poč.obyv.(mil.)     Rok přistoupení     Měna

Belgie Brusel 10,2 Zakládající člen Euro

Česko Praha 10,2 2004 Česká koruna

Dánsko Kodaň 5,25 1973 Dánská koruna

Estonsko Tallin 1,37 2004 Estonská koruna

Finsko Helsinky 5,17 1995 Euro

Francie Paříž 59,45 Zakládající člen  Euro

Irsko Dublin 3,84 1973 Euro

Itálie  Řím 57,5 Zakládající člen Euro

Kypr  Levkosia 0,791 2004  Kyperská libra

Litva Vilnius 3,69 2004 Litas

Lotyšsko Riga 2,4 2004 Lat

Lucembursko Lucemburk 0,443 Zakládající člen                   Euro

Maďarsko  Budapešť 9,91 2004 Forint

Malta Valletta 0,392 2004 Maltská lira

Německo  Berlín 82,18 Zakládající člen   Euro

Nizozemsko Amsterodam 15,92 Zakládající člen Euro

Polsko Varšava 38,57 2004 Zlotý

Portugalsko Lisabon 10,03 1986 Euro

Rakousko Vídeň 8,07 1995 Euro

Řecko Athény 10,62 1981  Euro

Slovensko Bratislava 5,37 2004 Slovenská koruna

Slovinsko Lublaň 1,98 2004  Tolar

Velká Británie Londýn 59,54 1973  Libra

Španělsko Madrid 39,92 1986  Euro

Švédsko Stockholm 8,83 1995 Švédská koruna